S.S. Knob & Drawer Pull

KNB - 1001

Name: Square Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1002

Name: Rectangle Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1003

Name: Mushroom Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1004

Name: Button Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1005

Name: Matuki Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1006

Name: Thumb Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

KNB - 1007

Name: L – Knob

Finish: Satin

Material: S.S. – 202

AKD - 1001

Name: Simple Kadi

Finish: Satin, Glossy

Material: S.S. – 202

AKD - 1002

Name: Dolphin Kadi

Finish: Satin, Glossy

Material: S.S. – 202

KNB - 1010

Finish: CP, A/B, Satin

Material: Aluminium

KNB - 1008

Finish: CP, A/B, Satin

Material: Aluminium

KNB - 1009

Finish: CP, A/B, Satin

Material: Aluminium